مقالات

The possible positive effect of white bean intercropped with saffron under glycine betaine application and limited moisture

بررسی کشت زعفران در شرایط رطوبت محدود

نویسندگان: دکتر پرویز رضوانی مقدم، دکتر سید محمد سیدی، دکتر فاطمه معلم

دنلود مقاله:Merging Result-merged (3)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *